Platforma FAST je online aplikacija koja omogućuje pristup najvažnijim informacijama o emitentu i njegovim vrijednosnim papirima na jednom, centralnom mjestu . Nudi nam : pregled stanja na tržištu ; dubina tržišta po simbolu ; generalne informacije o emitentu ; finansijsko poslovanje emitenta ; poređenje različitih emitenata ; portfolio – tracker ; ostale mogućnosti .