KONTAKT INFORMACIJE

Prefix d.o.o je  osnovan sa ciljem pružanja novog oblika rada na razvoju i implementaciji strateških,
Digital i marketinških projekata, te projekata podrške društvenog i poslovnog razvoja pod pokroviteljstvom EU

office@prefix.ba

T: +387 (0) 33 843 910
E: info@prefix.ba